Dansk Ambulance Råd er et rådgivende organ, der søger indflydelse hos myndigheder og med organisationer, der agerer i forbindelse med ambulancevirksomhed i Danmark.

Dansk Ambulance Råd er en paraplyorganisation for reddernes egne faglige klubber på tværs af ambulanceudbydere og fagforeninger i Danmark.