Information

Formål

Dansk Ambulance Råd er stiftet i 2004 af de professionelle ambulanceredderes faglige organisationer for at varetage fælles anliggender for ambulancefaget.

Siden juni 2017 har Dansk Ambulance Råd været et uafhængigt, fagpolitisk råd.