praehospital-indsats-og-akut-medicin_arbejdsgruppe_dansk-cardiologisk-selskab-2010