thumbnail of Høringssvar lægeforeningen ddkm præhospital (2014)

Høringssvar lægeforeningen ddkm præhospital (2014)