DAR fusionere og bliver til DPHS

Dansk Ambulance Råd, Dansk selskab for ambulance og paramedicin og Dansk Paramedicinsk selskab fusionere og bliver til Dansk Præhospital Selskab.