Dansk Ambulance Råd er et landsdækkende, fagpolitisk, uafhængigt, rådgivende organ bestående af aktive ambulancereddere, der søger indflydelse hos myndigheder og med organisationer, der agerer i forbindelse med ambulancevirksomhed i Danmark.